tasarim59

 

 

 


İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler

Yazar : Öğr. Gör. Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL- Öğr. Gör. Dr. Teoman AKPINAR

| Sayı : 6 | YIL: Aralık 2016

 

 


Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)  Çerçevesinde Sermaye Ve Sermayenin Korunması (Devamlılığı) Kavramları

Yazar :Öğr. Gör. Dr. Teoman AKPINAR - Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL 

| Sayı : 6 | YIL: Aralık 2016

 

 

İşletmelerde Mali Yapıyla İlgili Oranlar ve Hesaplanması

Yazar : Öğr. Gör. Hande ÖZOLGUN

| Sayı : 6 | YIL: Aralık 2016

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yapılanması ve Muhasebe Sistemi Önerisi

Yazar :Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAÇAR

| Sayı : 6 | YIL: Aralık 2016

 

 

Muhasebe Mesleğinde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulama Alanı Olarak Elektronik Fatura

Yazar :S.M.M.M. Füsun CEYLAN

| Sayı : 6 | YIL: Aralık 2016

 

 

   
TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi.
Tekirdağ web tasarım 59