tasarim59

 

 

 


STRATEJİK YÖNETİM ARACI OLARAK KURUMSAL YÖNETİŞİM

Yazar : Yrd.Doç.Dr  Fehmi Volkan AKYÖN  | Sayı : 2 | YIL: Eylül 2013

 

 


ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

Yazar : Yrd.Doç.Dr  Yusuf KAÇAR | Sayı : 2 | YIL: Eylül 2013

 

 

VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE, YABANCI PARA İLE HİSSE SENETLERİNİN ENVANTER VE DEĞERLEMESİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE MUHASEBENİN TEMEL İLKE VE KAVRAMLARINA UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ

Yazar : Yrd. Doç.Dr. Muharrem SAMUR  | Sayı : 2 | YIL: Eylül 2013

 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİNE BAKIŞ AÇILARI: KIRKLARELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Yazar : Öğr.Gör. Hüseyin ÇİÇEK    Öğr.Gör. Serdar CANBAZ Öğr.Gör.Aslı KESKİN | Sayı : 2 | YIL: Eylül 2013

 

 

 

 

 

 

   
TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi.
Tekirdağ web tasarım 59